Địa chỉ: Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017