Địa chỉ: Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Cao Đức

Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh