Địa chỉ: Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
 • Cát Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0945315833
  • Email:
   cathuyen33@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn